Wenst u een jacht af te schrijven maak dan gebruik van navolgende link: afschrijven MWV jacht 

 

HALF FEBRUARI 2023 VINDT DE TOEWIJZING VAN DE JACHTEN PLAATS. AFSCHRIJVINGSVERZOEKEN GEDAAN VOOR 14 FEBRUARI ZULLEN DAN TOEGEKEND WORDEN EN INGEVAL VAN DUBBELING ZAL ER OVERLEG PLAATSVINDEN EN EVENTUEEL LOTING PLAATSVINDEN.