Artikelindex

Artikel 3 Verplichte deelname automatische incasso regeling

Deelname aan de automatische incasso regeling is verplicht voor alle leden, buitengewone leden, bijzondere leden Haukes en donateurs door of ten behoeve van aan de vereniging verschuldigde betalingen.