Artikelindex

Artikel 4 Machtiging

Machtiging voor de automatische incasso regeling vindt plaats door instemming met de voorwaarden tot verkrijging van het lidmaatschap via het daartoe door het secretariaat verstrekte inschrijfformulier.

Hierbij wordt de Marine Watersport Vereniging gemachtigd om jaarlijks, tot wederopzegging van de aan de vereniging verschuldigde betalingen, van desbetreffende bankrekening af te schrijven. De afschrijving zal geschieden via Clubcollect.