Artikelindex

Artikel 12 Wijziging persoonlijke gegevens

Wijzigingenvan persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, huisadres, emailadres of bank-gironummer incasso dienen door het betalingsplichtige lid of donateur zelf in de persoonlijke betaalpagina van Clubcollect te worden gewijzigd.