Artikelindex

Artikel 9. Reglementen

1. De reglementen worden vastgesteld op grond van artikel 13 lid 2 en 3 van de statuten.

2. De vereniging kent de navolgende reglementen:
- Huishoudelijk Reglement;
- Reglement voor de Haven en het Haventerrein (Havenreglement) van de jachthaven van de vereniging bij de club ark 'Albatros' en van de jachthaven van de dependance van de vereniging 'De Sloep' te De Haukes;