Artikelindex

Rechten van leden / donateurs

 De leden/donateurs/donateurs hebben de volgende rechten:

Recht op informatie:

Leden/donateurs hebben het recht om aan de MWV te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

  • Inzage recht:

Leden/donateurs hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

  • Correctierecht:

Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan een lid/donateur een verzoek indienen bij de MWV om dit te corrigeren.

  • Recht van verzet:

Leden/donateurs hebben het recht de MWV te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

  • Recht om vergeten te worden:

In gevallen waar leden/donateurs toestemming hebben gegeven om persoonsgegevens te verwerken, hebben leden/donateurs het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.

  • Recht op bezwaar:

Leden/donateurs hebben het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De MWV zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.