Artikelindex

Slotbepalingen

 In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de MWV. Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement.

Wijzigingen van en aanvullingen op het privacyreglement worden door de Algemene Leden vergadering vastgesteld.