Artikelindex

Rechtmatige grondslag

 MWV verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (artikel 6 AVG)

• Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
• Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
• Voor de goede vervulling van de taak die de MWV uitoefent;
• Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.
• Om een ernstige bedreiging aangaande zijn/haar eigendom;
Bijvoorbeeld: In geval van ernstige bedreiging (lekkage/zinken) van de boot van de ligplaatshouder.