Artikelindex

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

De MWV verstrekt persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het innen van verschuldigde bedragen conform artikel 3 van het Huishoudelijk reglement.
Afhankelijk van de toegekende permissies hebben leden van het bestuur en de ledenadministratie toegang tot persoonsgegevens van leden/donateurs. Bestuursleden en ledenadministratie die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Persoonsgegevens van leden/donateurs worden uitsluitend verstrekt in het kader van verenigingsactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met eerder genoemde doeleinden.