Duur van het lidmaatschap en/of ligplaatsovereenkomst
Het lidmaatschap en/of de ligplaatsovereenkomst bij de Marine watersportvereniging is standaard een jaarverplichting.


Opzegtermijn lidmaatschap en ligplaatsovereenkomst

Het lidmaatschap en/of de ligplaatsovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld online opzegformulier door een (buitengewoon) lid tegen het einde van een verenigingsjaar, indien deze vóór 1 december van dat jaar door het bestuur is ontvangen:
Opzegformulier lidmaatschap
Opzegformulier ligplaatsovereenkomst Albatros (Den Helder)
Opzegformulier ligplaatsovereenkomst De Haukes

Wat zegt de wet?
In de wet (Artikel 2:36 BW) staat dat een lid van een vereniging tegen het einde van het boekjaar op kan zeggen, met een opzegtermijn van vier weken. De Marine Watersportvereniging hanteert het kalenderjaar als boekjaar (ook wel ‘verenigingsjaar’) conform het gestelde in het statuut artikel 4.


Om te zorgen dat mensen niet ongewenst heel lang aan een abonnement vastzitten, heeft de wet het makkelijk gemaakt om tussentijds je lidmaatschap op te zeggen. Zo kan je eenvoudig van je lidmaatschap op de sportschool of tijdschrift af komen. De zogeheten Wet Van Dam geeft regels over het stilzwijgend verlengen van
consumentenovereenkomsten. Zo geeft de wet ook regels over de maximale opzegtermijn die daarbij geldt. Dat is in dat geval maximaal 1 maand.

Stilzwijgende verlenging en opzegging lidmaatschap
De Wet Van Dam geldt echter niet voor het lidmaatschap van verenigingen. Een vereniging mag dus in de statuten of in een huishoudelijk reglement zelf bepalen wanneer en hoe een verenigingslid zijn of haar lidmaatschap en/of ligplaatsovereenkomst mag opzeggen.

Verenigingen mogen daarom ook het lidmaatschap en/of ligplaatsovereenkomst stilzwijgend verlengen als het verenigingslid niet of niet op tijd opzegt.

Er zijn dus belangrijke verschillen tussen de wettelijke voorwaarden die gelden voor het lidmaatschap en/of ligplaatsovereenkomst van een vereniging enerzijds en die van een abonnement anderzijds:
-          Bij een vereniging ga je als lid verplichtingen aan;
-          Bij een sportschool neem je als consument een dienst af.

Tot slot
Voor het melden van uw opzegging hoeft u niet te wachten tot 1 december, in het lopende lidmaatschapsjaar kunt u van 1 januari t/m 30 november uw lidmaatschap opzeggen voor het daarop volgende jaar.