Artikelindex

Artikel 12. Specifieke aanwijzingen voor passanten

1. Aan passanten worden ligplaatsen aangewezen door de Commat. Zij dienen zich daartoe te melden bij de Commat. Betaling van passantengelden, toeristenbelasting, enz. dient contant bij de Commat te worden gedaan tegen ontvangst van een betalingsbewijs, dat zichtbaar moet worden opgehangen of geplaatst binnen het desbetreffende pleziervaartuig.

2. Leden, die geen ligplaats op basis van jaarstalling in de haven van de vereniging hebben, maar als passant van de haven gebruik maken, betalen de eerste zeven overnachtingen geen passantengeld. In een periode van vier weken betalen deze leden niet meer passantengeld, dan de vastgestelde vergoeding voor een ligplaats op basis van jaarstalling (exclusief toeristenbelasting).

3. Op eerste aanzegging van de Commat dient degene die het aangaat zijn pleziervaartuig te verhalen of te verwijderen. Bij weigering gebeurt hetgeen nodig is door of vanwege het bestuur op kosten van de nalatige.