Artikelindex

Artikel 7. Stroomvoorziening

1. Levering van elektriciteit geschiedt uitsluitend via meterkasten op de steigers in de haven, nadat door de havenmeester de plaats van de "vas¬te" aansluiting is toegewezen. Het verschuldigde vastrechtbedrag en de energietarieven worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 12, lid 3, van de statuten.

2. Een lid of gast is, voor zover beschikbaar, gerechtigd gebruik te maken van maximaal één aansluitpunt op het elektriciteitsnet. Het maximaal aan te sluiten vermogen is bekend bij de havenmeester. Op een aansluitpunt mag slechts 1 elektriciteitskabel aangesloten worden. Deze kabel dient, evenals de 220 V installatie aan boord, aan alle wettelijke eisen te voldoen en moet ononderbroken zijn.